עזרה ראשונה נפשית בטלפון
הפוך לעמוד הבית
לקבלת מידע באי מייל

מאמרים בנושא ער"ן

עזרה ראשונה נפשית במענה אישי מקוון (איי סי קיו וצ'ט):

מאמר זה מציג תוצאות של מחקר על מאפייני הפניות שהתקבלו במענה האישי של ער"ן באינטרנט. הנתונים מבוססים על דיווחים של המתנדבים לגבי השיחות. במאמר מוצגים נתונים סטטיסטיים על מאפייני הפונים וסוגי הבעיות וכן תוצאות של ניתוח תוכן אשר מתאר סוגים של עזרה ותחומים של בעיות אותן העלו הפונים בשיחות.

הערכת היעילות של שיחות אובדניות בער"ן

העבודה הנוכחית בוחנת את היעילות של פניות אובדניות לשרות ער"ן, תוך שימוש בשתי שיטות: הערכות סובייקטיביות של המתנדבים באשר למידת העזרה לפונה, וניתוח דיווחים של התורנים באשר לחומרת הסיכון ולאופן שבו הסתיימה השיחה.

עזרה ראשונה נפשית בטלפון - עקרונות ודרכי פעולה

המאמר הנוכחי מציג את הרקע ההיסטורי של שירות ער"ן, את העקרונות המקצועיים והאתיים שמנחים אותו, את מאפייני הפונים לער"ן ואת סוגי הסיוע שניתן לקבל בשיחות ער"ן. בסוף המאמר נערך דיון בשאלת היעילות של שיחות ער"ן.

שיחות יעילות בער"ן: נקודת המבט של המתנדבים

יעילות של עזרה ראשונה נפשית בטלפון:
ניתוח שיחות שנחרטו בזיכרון של מתנדבים כמוצלחות
המחקר נערך על ידי ישראל שפרן, ציפי מורן, רבקה פרידמן, טל פרי ויצחק גילת

התערבות טלפונית חד פעמית בזמן משבר: מודל התפתחותי

מודל זה פותח על בסיס הניסיון המעשי בנוגע לשיחות שהתקבלו בעמותה הישראלית לעזרה ראשונה נפשית (ער"ן) והספרות המקצועית העדכנית ביחס להתמודדות עם איומים בהתאבדות של פונים לקווי מצוקה טלפוניים, מרכזים למניעת התאבדות ושירותים אחרים בקהילה. כמנהלים של קווי מצוקה טלפוניים, אנחנו מתמודדים עם כמות גדולה של פניות עם איומים בהתאבדות, וכך ועל ידי כך יכולנו להתוות את המודל הכללי של התערבות במצבים אלה, שעשוי לסייע לאנשי מקצוע. למרות שהמודל פותח במקורו עבור מתנדבים פארא מקצועיים, הוא הותאם בשנה האחרונה גם לשימוש של אנשי מקצוע בבריאות הנפש.
 Previous Page Next Page